"Ik geloof in integratie en wederzijds respect. Door naar Ronse te komen wil ik het goede voorbeeld stellen: we moeten elkaar opzoeken en contact leggen."

André Denys, Iftar-avond in Ronse op 25 augustus 2011

Op uitnodiging van Ahmed Benyaich van de Allochtone Senioren van Ronse (nASR) was de gouverneur te gast op de Iftar-avond, een ontmoetingsmoment tijdens de Ramadan.

Ronse heeft met 15% van zijn inwoners een groot aandeel allochtone inwoners. Het textielverleden, de tweetaligheid en de goedkopere fabriekswoningen oefenden in de jaren '80 een grote aantrekkingskracht uit op vele migranten van Tunesische en Marokkaanse oorsprong om zich in de Hermesstede te vestigen.

Zoals overal kent de overgang naar een meer multiculturele samenleving veel problemen.

Maar de inspanningen van de stad en van vele migranten van het eerste uur, zoals Ahmed Benyaich, zorgden voor een goede integratie. Vandaag voelen ze zich Ronsenaars, nemen deel aan het sociale leven en organiseren voordrachten en contacten tussen hun gemeenschap en de overheid.

"Elkaars gewoonten en tradities kennen zorgt voor een beter begrip", aldus de heer Benyaich. Er waren dan ook verschillende geloofsgemeenschappen aanwezig op deze feestelijke avond. Deze maaltijd werd samen met de verschillende gemeenschappen en verenigingen in Ronse georganiseerd. De dienst Diversiteit van de stad Ronse ondersteunt dit project.

Uit respect voor de migranten van de eerste generatie hield de gouverneur zijn toespraak in het Frans. Zijn aanwezigheid linkte hij aan twee sleutelwoorden die voor hem uiterst belangrijk zijn in het integratiedebat: openheid van geest en respect voor de anderen.

Voor de gouverneur is integratie niet langer een zaak van voluntarisme, maar van rechten en plichten. De multiculturele samenleving moet de verscheidenheid respecteren, maar moet ook zoeken naar een minimale basis van eenheid en uniformiteit

De taal van de regio aanleren is voor de gouverneur essentieel. Als gemeenschappen elkaar niet kunnen begrijpen of niet met elkaar kunnen praten dan kan men ook niet komen tot een gelukkige en vredevolle samenleving. De gouverneur riep op om ook het Nederlands aan te leren omdat dit veel meer opportuniteiten biedt voor latere tewerkstelling in de regio van de Vlaamse Ardennen.

In de kijker

Aankondigingen

Caermersklooster, van 8 juli tot en met 11 september 2011,

Compelling Faces - 3 fotoprojecten van 3 fotografen: Caroline Alida, Lieven Nollet en Yan Xinfa + Provinciale Prijs Vormgeving 2010.

Gratis toegang, dagelijks van 10 tot 17 uur. Gesloten op maandag

Contact Sitemap